Zapobiegawczy. Strategiczny. Odpowiedzialny.

Podróże służbowe wiążą się z dużymi wydatkami ponoszonymi przez korporacje. FCm Travel Solutions dbając o dostosowanie usług do rzeczywistych potrzeb i oczekiwań klientów, pracuje w oparciu o Service Continuum. Service Continuum to ciągły proces polegający na dokładnym rozpoznaniu zmieniających się potrzeb korporacji, opracowaniu i wdrożeniu planu oszczędności, przeszkoleniu pracowników klienta w zakresie zwiększenia efektywności w planowaniu podróży oraz monitorowaniu i raportowaniu poniesionych wydatków na podróże. Zdajemy sobie sprawę ze zmieniających się priorytetów i celów korporacji, dlatego też dążymy do tego, aby dzięki zastosowaniu naszych kompleksowych rozwiązań, podróże służbowe stały się proste i bezpieczne, a poniesione na nie wydatki jak najmniejsze.
 

Nieustanna ocena potrzeb - zdiagnozowanie rzeczywistych zapotrzebowań klienta i dostosowanie do nich naszych usług

Identyfikowanie / Ustalanie wzorców - analiza struktury podróży służbowych korporacji, określenie ich realizacji, zidentyfikowanie możliwości wprowadzenia oszczędności i zwiększenia wydajności

Projektowanie / wdrażanie - wspólne z klientem ustalenie strategicznych celów firmy i dostosowanie do nich oferowanych przez nas usług

Monitorowanie / Zarządzanie - aktywne monitorowanie tendencji wydatków na podróże w firmie i odpowiednie ustalenie polityki podróży w celu zapewnienia maksymalnych oszczędności poprzez dyscyplinę

Raportowanie/ szkolenie - mierzenie i analizowanie stosowania się do polityki podróży za pomocą specjalnych raportów i szkoleń