Przyjaźni środowisku

We wszystkich częściach świata FCm Travel Solutions szanuje jego naturalne oraz zurbanizowane środowiska. Dlatego też działanie na rzecz środowiska jest ważną częścią naszego stałego rozwoju. Jesteśmy oddani ochronie naszego otoczenia w naszym codziennym postępowaniu.  

Naszym celem jest posiadanie takiej społeczności korporacyjnej, w której każdy członek naszej globalnej rodziny szanuje środowisko oraz aktywnie uczestniczy w naszym programie ochrony planety. Angażujemy się w następujący sposób:

  • Działając w całkowitej zgodzie z prawami dotyczącymi środowisk, które występują w każdym kraju i regionie. 
  • Zapewniając, że nasze działanie i operacje są stworzone tak, by uniknąć jakiekolwiek wpływu na środowisko
  • Stałe szkoląc naszych pracowników w dziedzinie dbania o środowisko i  wspierania naszego programu w codziennej pracy
  • Zapewniając, iż bierzemy pod uwagę działanie na rzecz środowiska wśród naszych dostawców oraz innych zleceniobiorców, z którymi wchodzimy we współpracę, upewniając się, że oni również podzielają nasze zobowiązania ekologiczne
  • Działając najefektywniej jak to możliwe w ograniczeniu zużywaniu energii oraz materiałów, w tym minimalizując emisję węgla oraz tworzenia odpadów, np. poprzez używanie poczty elektronicznej, recykling papieru używanego w biurach FCm oraz ponowne użycie materiałów, jeśli to możliwe.
  • Współpracując z naszymi klientami, dostawcami, zleceniobiorcami oraz inwestorami w minimalizowaniu wpływów na środowisko
  • Stale monitorując oraz poprawiając nasze standardowe działania na rzecz środowiska.