Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Wspieranie naszych akcjonariuszy i społeczności jest fundamentalną częścią naszej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). By działać w tym obszarze odpowiedzialności korzystamy z polityki trwałego rozwoju, która pomaga utrzymać zdrowe partnerstwo z naszymi pracownikami, akcjonariuszami, klientami oraz dostawcami. Ta polityka gwarantuje również, iż działamy odpowiedzialnie oraz w zgodzie ze środowiskiem, zdrowiem i bezpieczeństwem. Główne działania oraz procesy naszej polityki zawierają następujące punkty:\

Klienci:

 • Rozwój Umowy Poziomu Usługi dla każdego klienta gwarantuje, że dostarczamy nasze usługi według uzgodnionej umowy.
 • Zapewniamy, że nasza marka jest oznaczona jako uczciwa i odpowiedzialna, oraz trwała we wszystkich regionach
 • Dzielimy nasz rynek tak, by zapewnić, że komunikacja/marketing są adekwatne do różnych potrzeb biznesowych.
 • Starannie dokonywany jest przegląd oraz aktualizacja wszelkich ofert dla klientów/komunikacji publicznej/materiałów marketingowych. 
 • Przeprowadzane są ankiety o satysfakcji z każdym klientem co najmniej raz do roku.
 • Przeglądy sześciomiesięczne przeprowadzane są u głównych klientów
 • Aktywnie doradzamy naszym klientom w zakresie istotnego ryzyka podróży dzięki usłudze 'FCm Secure', która oferuje monitoring, alarmy, śledzenie oraz możliwości transferowe
 • Doradzamy naszym klientom w zakresie metod redukcji potencjalnego ryzyka ich podróżujących wywołane przez wydarzania takie jak zagrożenie infekcją, klęski żywiołowe, wojny i ataki terrorystyczne (patrz Zdrowie i Bezpieczeństwo poniżej)
 • FCm Travel Solutions posiada wewnętrzny Plan Zarządzania Kryzysowego, który zapewnia wydajne działanie komunikacyjne oraz operacyjne w przypadku niepożądanych wydarzeń na całym świecie.

Pracownicy

 • Filozofia naszej firmy działa jako kod pracy oraz jako przewodnik, według którego nasi ludzie postępują każdego dnia.
 • Główne wskaźniki wydajności, które wspierają naszą filozofię, są formalizowane dla większości naszych pracowników.
 • Jako część naszej filozofii, FCm Travel Solutions posiada kulturę, która sprzyja stałemu rozwojowi naszych pracowników, np. stały dostęp do szkoleń służbowych; programy szkoleniowe specjalnie dostosowane, by przygotować obecnych i przyszłych liderów tej branży; tradycyjny program szkoleniowy dla nowych pracowników; coroczna ocena każdego pracownika w celu monitorowania ich postępów oraz zidentyfikowania dalszego rozwoju w przyszłości
 • Pracownicy są nagradzani za swoje wyniki w pracy przez system nagród, motywacyjne plany, możliwość zdobycia doświadczenia w różnych regionach oraz uczestnictwo w narodowych i międzynarodowych konferencjach. 
 • Nasz dialog z pracownikami obejmuje komunikację przez szefów zespołów, codzienne i/lub cotygodniowe zebrania zespołów, comiesięczny globalny newsletter, naszą szeroką sieć intranet, biuletyny pracownicze przy większych ogłoszeniach.
 • We wszystkich aspektach naszych działań, stale chronimy zdrowie oraz bezpieczeństwo naszych pracowników (patrz Zdrowie i Bezpieczeństwo poniżej).

Akcjonariusze

Zachowujemy otwarty oraz stały dialog z naszymi akcjonariuszami poprzez szereg wydarzeń, takich jak coroczny raport naszej macierzystej firmy, kwartalne raporty wyników firmy podane do mediów oraz do Giełdy Australijskiej; oświadczenia do mediów dotyczące naszej stałej globalnej ekspansji, odprawy oraz prezentacje przygotowane przez prezesa dla inwestorów, regularne aktualizacje na naszej stronie internetowej

 • Przegląd i akceptacje wszystkich informacji o akcjonariuszach
 • Zapewniamy, że wszelka komunikacja oraz działania dokonywane przez FCm Travel Solutions są stale jawne oraz uczciwe. 

Dostawcy oraz podwykonawcy

Tworzymy oraz zarządzamy naszymi umowami z dostawcami bazując na strategii, kosztach i korzyściach naszych klientów oraz wydajności. Główne procesy, które podtrzymują nasze partnerstwo z dostawcami to:

 • Segmentacja rynku dostawców dla najlepszego dopasowania potrzeb naszych klientów
 • Wybór dostawców bazujący na udowodnionej wydajności i reputacji
 • Ustanowienie poziomu obsługi oraz celów z każdym z dostawców
 • Otwarte i jawne procesy komunikacji

Polityka działania

Z operacyjnego punktu widzenia, polityka stałego rozwoju FCm Travel Solutions bazuje elementach takich jak:

 • Absolutna zgodność i przynależność do praw i regulacji w danym kraju
 • Innowacyjne i progresywne operacje, bazujące na zasadach najlepszej światowej praktyki w globalnej branży podróży służbowych
 • Zrównoważona globalna ekspansja poparta silnym zarządzaniem oraz świetnymi systemami
 • Pięcioletni plan strategiczny, który wspiera naszą stałą ekspansję oraz powodzenie w kolejnych latach
 • Aktywne zarządzanie w zakresie nieprzewidzianych zdarzeń pozwala na zabezpieczenie nas oraz naszych akcjonariuszy w sytuacjach kryzysowych

Zdrowie i bezpieczeństwo

Firma FCm Travel Solutions podejmuje wszelkie kroki, by chronić zdrowie oraz bezpieczeństwo swoich pracowników, naszych klientów oraz podróżujących. Te kroki to:

 • stały monitoring wszystkich ważnych wydarzeń ze świata dzięki czołowym źródłom informacji, w celach identyfikacji tych wydarzeń, które mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia lub bezpieczeństwa
 • alarmowanie naszych pracowników i klientów w wypadku takiego ryzyka oraz doradztwo w celu minimalizacji ryzyka 
 • nasi pracownicy i klienci nigdy nie są świadomie postawieni w sytuacji niebezpiecznej (np. poprzez alarmowanie przy próbach podróży do regionu, w którym wiemy, że jest niebezpiecznie) 
 • natychmiast informujemy naszych pracowników i klientów o wystąpieniu sytuacji o dużym ryzyku (np. ptasia grypa) oraz innych sytuacjach związanych z zamknięciem międzynarodowych podróży lub granic państw etc. 
 • praca blisko naszych klientów pozwala na śledzienie ich położenia w sytuacji kryzysowej oraz pomoc w postaci alternatywnych rezerwacji 
 • kontaktowanie klientów ze służbami bezpieczeństwa i ratownictwa (również międzynarodowy SOS) by zabezpieczyć ich w przypadku potrzebnej ewakuacji z zagrożonych obszarów
 • jako stały członek ACTE zapewniamy dostęp do najnowszych wskazówek i rekomendacji dotyczących bezpieczeństwa podróży, które są wciąż są aktualizowane
 • regularne informowanie naszych pracowników i klientów o zdrowiu i bezpieczeństwie (np. higiena osobista, szczepienia, lekarstwa antywirusowe), szczególnie w przypadku niebezpiecznego wydarzenia.