FCm Oszczędności

Ponieważ podróże oraz rozrywka to drugi największy wydatek wielu firm, zgodność polityki oraz koszty podróży służbowych są naszymi głównymi priorytetami.

W FCm Travel Solutions możemy pomóc Państwa firmie w uzyskaniu odpowiednich oszczędności podróży przy wykorzystaniu naszego pakietu FCm Oszczędności. Produkty zawarte w tym pakiecie pomogą Państwa firmie w redukcji kosztów związanych z podróżowaniem, poprawią zgodność z Państwa polityką podróży służbowych oraz zwiększą ogólną wydajność podróży korporacyjnych Państwa firmy w przyszłości.

Każdy oddział FCm korzysta z najlepszych standardów w zarządzaniu wydatkami. Ponadto nasze kluczowe narzędzia i produkty zawierają:

  • fakturowanie zbiorcze oraz fakturowanie po zdarzeniu
  • E-faktury
  • Długie terminy płatności przy wdrażaniu bezpłatnych kont rozliczeniowych (BTA)
  • Zarządzanie normalnymi kosztami przelotów i zakwaterowania
  • Wprowadzanie oraz szkolenie w zakresie systemów rezerwacji online - większające wydajność i redukujące jednostkowe koszty rezerwacji

FCm Oszczędności daje Państwu możliwość lepszej kontroli podróży służbowych swoich pracowników oraz stworzenia oszczędności na poziomie korporacyjnym.

Aby poznać więcej szczegółów dotyczących zarządzania wydatkami, sprawdź naszą elektroniczną broszurę FCm Handel lub skontaktuj się.